• +260

  21:22:02

  Զամբիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Չինգոլա260-2
  Կիտվե260-2
  Լուանշյա260-2
  Լուսակա260-1
  Նդոլա260-2