• +84

  14:06:52

  Վիետնամի հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ան Գիանգ84-76,84-77
  Բա Րիա84-64
  Բակ Գիանգ84-240
  Բակ Կան84-281
  Բակ Լիեու84-781
  Բակ Նինհ84-241
  Բեն Տրե84-62,84-75
  Բինհ Դինհ84-56
  Բինհ Դուօնգ84-65,84-650
  Բինհ Ֆուօկ84-651
  Բինհ Թուան84-62
  Կա Մաու84-780
  Կան Թօ84-71
  Կաօ Բանգ84-26
  Կուու Լոնգ84-70
  Դա Նանգ84-51,84-511
  Դակ Լակ84-50
  Դոնգ Նաի84-61
  Դոնգ Թափ84-67
  Գիա Լաի84-59
  Հա Գիանգ84-19
  Հա Նամ84-351
  Հա Տայ84-34
  Հա Տինհ84-39
  Հաի Դուօնգ84-320
  Հաի Ֆոնգ84-31
  Հանօի84-4
  Հանօի Սիթի84-4
  Հո Չի Մինհ Սիթի84-8
  Հոա Բինհ84-18
  Հունգ Յեն84-321
  Խանհ Հոա84-58
  Կիեն Գիանգ84-77
  Կոն Տում84-60
  Լաի Չաու84-23
  Լանգ Սոն84-25
  Լաօ Կաի84-20
  Լոնգ Ան84-72
  Լոնգ Քսույեն84-76
  Մինհ Հաի84-78
  Նամ Դինհ84-350
  Նղե Ան84-38
  Նին Թուան84-68
  Նինհ Բինհ84-30
  Պհու Թօ84-210
  Պհու Յեն84-57
  Քուանգ Բինհ84-52
  Քուանգ Նամ84-510
  Քուանգ Նգաի84-55
  Քուանգ Տրի84-53
  Քուանտ Նինհ84-33
  Սոկ Տրանգ84-79
  Սոն Լա84-22
  Տայ Նինհ84-66
  Թաի Բինհ84-36
  Թաի Նգույեն84-280
  Թանհ Հօա84-37
  Թուա Թիեն Հուե84-54
  Թուան Լամ Դոնգ84-63
  Տիեն Գիանգ84-73
  Տրա Վինհ84-74
  Տույեն Քուանգ84-27
  Վինհ Լոնգ84-70
  Վինհ Պհու84-211
  Վունգ Տաու84-64
  Յեն Բաի84-29