• +44

  14:58:42

  Մեծ Բրիտանիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աբեռդեեն44-1224
  Աբինգդոն44-1235
  Աբոյնե44-1339
  Աիքմինստեր44-1297
  Ալդեռշոտ44-1252
  Ալլոա44-1259
  Ալտոն44-1420
  Ալֆոռդ (Լինկս)44-1507
  Ամմանֆորդ44-1269
  Այլեսբուռի44-1296
  Այր44-1292
  Անդովեր44-1264
  Աննան44-1461
  Աշբոուռնե44-1335
  Աշբուռտոն44-1364
  Աշֆորդ44-1233
  Առբռօաթ44-1241
  Առդրոսսան44-1294
  Առռոչար44-1301
  Ասկոտ44-1276
  Արևելյան Գրինստեադ44-1342
  Արևելյան Կիլբռիդե44-1355,44-1357
  Բաթ44-1225
  Բաթգատ44-1506
  Բանբուրի44-1295
  Բանգոր (Ն. Վալես)44-1248
  Բանչորի44-1330
  Բանֆֆ44-1261
  Բառմոութ44-1341
  Բառնսլեյ44-1226
  Բառնստաբլե44-1271
  Բառռի44-1446
  Բառռով-ին-ֆուռնեսս44-1229
  Բասինգստոկ44-1246
  Բեդֆորդ44-1234
  Բելլինղամ44-1434
  Բեռվիք-օն-Տվեեդ44-1289
  Բեվդլեյ44-1299
  Բիդեֆորդ44-1237
  Բիշօպս Ստորտֆորդ44-1279
  Բիչմինղամ44-121
  Բիսհոպ Աուքլանդ44-1388
  Բլաիրգովռիե44-1250
  Բլանդֆորդ44-1258
  Բլեքբերն44-1254
  Բլեքփուլ44-1253
  Բոդմին44-1208
  Բոլթոն 44-1204
  Բոուռնեմոութ44-1202
  Բոուրտոն-Ոն-Թե-Վոթր44-1451
  Բոռոուղբռիդգե44-1423
  Բոստոն44-1205
  Բուդե44-1288
  Բուդլեիղսալտեռտոն44-1395
  Բուիքստոն44-1298
  Բուկինղամ44-1280
  Բուռլեյ44-1425
  Բուռնլեյ44-1282
  Բուռնտվուդ44-1543
  Բուրի-Ստ-Եդմունդս44-1284
  Բուրտոն-ոն-տռենտ44-1283
  Բռակկնելլ44-1344
  Բռենտվուդ44-1277
  Բռեչին44-1356
  Բռիդգվոտեր44-1278
  Բրաինտրի44-1376
  Բրեդֆորդ44-1274
  Բրիդլինգտոն44-1262
  Բրիդպորտ44-1308
  Բրիղտոն44-1273
  Բրիսոլ44-117,44-1275
  Բրոադֆորդ44-1471
  Բրօօկե44-1508
  Գաինսբոռոուղ44-1427
  Գաիրլոչ44-1445
  Գիրվան44-1465
  Գլասգով44-141
  Գլաստոնբուրի44-1458
  Գլենուռքուհարտ44-1456
  Գլոուկեստեր44-1452
  Գլոսսոպ44-1457
  Գոլսպիե44-1408
  Գոոլե44-1405
  Գուիլդֆորդ44-1483
  Գուիսբոռոուղ44-1287
  Գռանթոուն-Օն-Սպեյ44-1479
  Գռավեսենդ44-1474
  Գրանթամ44-1476
  Գրեատ Դանմոու44-1371
  Գրեատ Յարմօութ44-1493
  Գրեատ Շեֆֆորդ44-1488
  Գրեենոք44-1475
  Գրիմսբի44-1472
  Դարլինգտոն44-1325
  Դեռբի44-1332
  Դեռեհամ44-1362
  Դեվիզես44-1380
  Դինգվալլ44-1349
  Դիսս44-1379
  Դոդդինգտոն44-1354
  Դոկկինգ44-1485
  Դոնկաստեր44-1302
  Դովեր44-1304
  Դովնհամ Մարկետ44-1366
  Դորչեստեր44-1305
  Դուլվեռտոն44-1398
  Դումբառտոն44-1389
  Դումֆռիես44-1387
  Դունբար44-1368
  Դունդեե44-1382
  Դունկելդ44-1350
  Դունոոն44-1369
  Դունս44-1361
  Դունֆեռմլինե44-1383
  Դուրհամ44-191
  Դուրսլեյ44-1453
  Դրիֆֆիելդ44-1377
  Եասինգվոլդ44-1347
  Եաստբոուռնե44-1323
  Եդինբանե44-1470
  Ելգին44-1343
  Ելի44-1353
  Ելլոն44-1358
  Եշեր44-1372
  Եքսետեր44-1392
  Էդինբուրգ44-131
  Ինսչ44-1464
  Ինվեռառայ44-1499
  Ինվեռնեսս44-1463
  Ինվեռուռիե44-1467
  Իպսվիչ44-1473
  Լագգան44-1528
  Լադիբանկ44-1337
  Լաիռգ44-1549
  Լամպետեռ44-1570
  Լանառկ44-1555
  Լանկաստեր44-1524
  Լաուդեռ44-1578
  Լաունկեստոն44-1566
  Լապվոռթ44-1564
  Լեիկեստեռ44-116
  Լեիղտոն Բուզզառդ44-1525
  Լեոմինստեռ44-1568
  Լիդս44-113
  Լինկոլն44-1522
  Լիվերպուլ44-151
  Լլանառթ44-1545
  Լլանդեիլո44-1558
  Լլանդիսսուլ44-1559
  Լլանդովերի44-1550
  ԼԼանելլի44-1554
  Լոկկեռբիե44-1576
  Լոկհկառռոն44-1520
  Լոնդոն44-20
  Լոոե44-1503
  Լոուղհբոռոուղ44-1509
  Լոչգիլֆեադ44-1546
  Լոչինվեռ44-1571
  Լովեստոֆտ44-1502
  Կաեռնառվոն44-1286
  Կամնոք44-1290
  Կանտերբուրի44-1227
  Կաստլե Դոուգլաս44-1556
  Կարդիգան44-1239
  Կարլիսլե44-1228
  Կարմարթեն44-1267
  Կեիթ44-1542
  Կեիղլեյ44-1535
  Կելսո44-1573
  Կենդալ44-1539
  Կեռնե Աբբաս44-1300
  Կետտեռինգ44-1536,44-1538
  Կիլլեառն44-1360
  Կիլլին44-1567
  Կիլլինղոլմե44-1469
  Կիլմառնոք44-1563
  Կինգուսսիե44-1540
  Կինգս Լինն44-1553
  Կինգսբռիդգե44-1548
  Կինգտոն44-1544
  Կինռոսս44-1577
  Կիռռիեմուիր44-1575
  Կիրենկեստեռ44-1285
  Կիրկկուդբռիղտ44-1557
  Կլակտոն-ոն-Սեա44-1255
  Կլիթեռոե44-1200
  Կլինդեռվեն44-1437
  Կնեբվոռթ44-1438
  Կնիղտոն44-1547
  Կնուտսֆորդ44-1565
  Կոալվիլլե44-1530
  Կոատբռիդգե44-1236
  Կոլչեստեռ44-1206
  Կոլվին Բայ44-1492
  Կոնգլետոն44-1260,44-1477
  Կոնսետտ44-1207
  Կոպպուլլ44-1257
  Կորվեն44-1490
  Կրաիգելլաչիե44-1340
  Կրեդիտոն44-1363
  Կրեվե44-1270
  Կրոմեր44-1263
  Հաթեռսագե44-1433
  Հալիֆաքս44-1422
  Հայ Վիկոմբե44-1494
  Հայ-Ոն-Վյե44-1497
  Հայվառդս Հեաթ44-1444
  Հանտինգդոն44-1480
  Հառտլեփուլ44-1429
  Հասլեմեռե44-1428
  Հաստինգս44-1424
  Հավեռհիլլ44-1440
  Հավիք44-1450
  Հարտհիլլ44-1501
  Հեաթֆիելդ44-1435
  Հելենսբուրղ44-1436
  Հելմսդալե44-1431
  Հելմսլեյ44-1439
  Հերեֆորդ44-1432
  Հինկլեյ44-1455
  Հիտչին44-1462
  Հոլբեաչ44-1406
  Հոլիհեադ44-1407
  Հոլսվոռթի44-1409
  Հոնինգտոն44-1400
  Հոնիտոն44-1404
  Հոռշամ44-1403
  Հուդդեռսֆիելդ44-1484
  Հուլլ44-1482
  Հունտլի44-1466
  Մանչեստեր44-161
  Մառկետ Վեիղտոն44-1430
  Մառկյատե44-1442
  Մառտին44-1526
  Մոլդ44-1352
  Մոսկոու44-1560
  Նեվդիգատե44-1293,44-1306
  Նետտլեբեդ44-1491
  Նոտտինղամ44-115
  Նորթեռն Իռելանդ44-28
  Շեֆֆիլդ44-114
  Շիռենեվտոն44-1291
  Շոտտիշամ44-1394
  Չարդ44-1460
  Չելմսֆորդ44-1245
  Չելտենհամ44-1242
  Չեստեր44-1244
  Չեստերֆիլդ44-1246
  Չիչեստեր44-1243
  Չիպպենհամ44-1249
  Պակենհամ44-1359
  Պեատ Ինն44-1333,44-1334
  Պոնտիպռիդդ44-1443
  Պոնտիփուլ44-1495
  Պոռտռեե44-1478
  Պոռտսմոութ44-23
  Պորտ Ելլեն44-1496
  Ջոհնստոնե44-1505
  Ռանգեվոռթի44-1454
  Ռեադինգ44-118
  Ռեդդիտչ44-1527
  Ռեդռութ44-1209
  Սլեաֆորդ44-1529
  Սվանլեյ44-1322
  Ստանֆորդ-Լե-Հոպե44-1268,44-1375
  Ստոնեհավեն44-1569
  Ստոուրբռիդգե44-1384,44-1386,44-1562
  Ստովմառկետ44-1449
  Վառբոյս44-1487
  Վեեդոն 44-1327
  Քարդիֆ44-29
  Քեմբրիջ44-1223
  Քովենթրի44-24
  Օախամ44-1572
  Ֆալկիրկ44-1324
  Ֆալմոութ44-1326
  Ֆակենհամ44-1328
  Ֆառեհամ 44-1329,44-1489
  Ֆառինգդոն44-1367
  Ֆիշգուարդ44-1348
  Ֆոլկեստոնե44-1303
  Ֆոռռես44-1309
  Ֆոռտ Վիլլիամ44-1397
  Ֆոռֆառ44-1307
  Ֆորդոուն44-1561
  Ֆորտ Աուգուստուս44-1320
  Ֆորտռոսե44-1381
  Ֆռասեռբուրղ44-1346
  Ֆռոմե44-1373