• +90

  10:11:34

  Թուրքիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ադանա90-322
  Ագրի90-472
  Ադապազարի90-264
  Ադիյաման90-416
  Ակսարայ90-382
  Ամասյա90-358
  Այդին90-256
  Անկարա90-312
  Անտալյա90-242
  Արդահան90-478
  Արտվին90-466
  Աֆյոն90-272
  Բալիկեսիր90-266
  Բայբուրտ90-458
  Բատման90-488
  Բարդուր90-248
  Բարտին90-378
  Բիլեկիկ90-228
  Բինգոլ90-426
  Բիտուս90-434
  Բոլու90-374
  Բուրսա90-224
  Գազիանտեպ90-342
  Գիրեսուն90-454
  Գումուշանե90-456
  Դենիզիլի90-258
  Դիյարբակիր90-412
  Եդիրնե90-284
  Ելազիգ90-424
  Եսկիսեհիր90-222
  Երզինկան90-446
  Երզուրում90-442
  Զոնգուլդակ90-372
  Իգդիր90-476
  Իզմիտ90-262
  Իզմիր90-232
  Իկել (Մերսին)90-324
  Իսպարտա90-246
  Կահրամանմարաս90-344
  Կայսերի90-352
  Կանակկալե90-286
  Կանկիրի90-376
  Կաստամոնու90-366
  Կարաման90-338
  Կարս90-474
  Կիրիկկալե90-318
  Կիրկլարելի90-288
  Կիրսեհիր90-386
  Կոկաելի90-262
  Կոնյա90-332
  Կորում90-364
  Կուտահյա90-274
  Հակկարի90-438
  Հատայ90-326
  Մալատյա90-422
  Մանիսա90-236
  Մարդին90-482
  Մուգլա90-252
  Մուս90-436
  Յալովա90-226
  Յոզգատ90-354
  Նեվսեհիր90-384
  Նիգդե90-388
  Ուսակ90-276
  Սակարյա90-264
  Սամսուն90-362
  Սանլիուրֆա90-414
  Սիիրտ90-484
  Սինոպ90-368
  Սիվաս90-346
  Սիրնակ90-486
  Ստամբուլ90-216,90-212
  Վան90-432
  Տեկիրդագ90-282
  Տոկատ90-356
  Տունկելի90-428
  Տրապզոն90-462
  Րիզե90-464
  Օրդու90-452