• +66

  00:37:55

  Թոնգայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Եուա676-50
  Հա'ապաի676-60,676-69
  Կոլոնգա676-33,676-34
  Մասիլամեա676-41,676-42
  Մատանգիակե676-43,676-44
  Մուա676-31,676-32
  Նակոլո676-35,676-36
  Նեիաֆու676-70,676-71,676-74,676-79
  Նիուաֆո'օու676-80
  Նիուատոպուտապու676-85
  Նուկու'ալոֆա676-20,676-21,676-22,676-23,676-24,676-25,676-26,676-27,676-28
  Պեա676-29,676-30
  Վաինի676-37,676-38