• +66

  20:17:27

  Թայլանդի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բանգկոկ66-2
  Բուրիրում66-44
  Չանթաբուրի66-39
  Չիանգ Մաի66-53
  Չիանգ Րաի66-54
  Չոն Բուրի66-38
  Կանչանաբուրի66-34
  Լամպանգ66-54
  Նախոն Րատչասիմա66-44
  Նախոն Սավան66-56
  Նամֆաենգփետ66-55
  Նոնգ Խաի66-42
  Պատտանի66-73
  Պատտայա66-38
  Ֆիտսանուլոկ66-55
  Ֆուկետ66-76
  Րատչաբուրի66-32
  Սարաբուրի66-36
  Սոնգխլա66-74
  Սուրատ Թանի66-77
  Տակ66-55
  Ուբոն Րատչաթանի66-45