• +963

  16:26:14

  Սիրիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ադրա963-11
  Ալ-Բաբ963-21
  Ալ-Բոուկամալ963-51
  Ալ-Դալիյահ963-41
  Ալ-Դիմաս963-11
  Ալ-Ֆիջեհ963-11
  Ալ-Հաֆա963-41
  Ալ-Համեհ963-11
  Ալ-Հրակ963-15
  Ալ-Ջալաա963-11
  Ալ-Կամեշլի963-53
  Ալ-Կարյատեին963-31
  Ալ-Կասակա963-52
  Ալ-Կեսսվեհ963-11
  Ալ-Կուրդահահ963-41
  Ալ-Կուսսեիր963-31
  Ալ-Մաարա963-23
  Ալ-Մաուհատտա963-31
  Ալ-Մայադին963-51
  Ալ-Միդան963-11
  Ալ-Մոխարամ963-31
  Ալ-Նասերհա963-31
  Ալ-Նասսր963-11
  Ալ-Ռակկահ963-22
  Ալ-Ռաստան963-31
  Ալ-Տել963-11
  Ալ-Թավրա963-11
  Ալ-Վաար963-31
  Ալ-Յարմօօկ963-11
  Ալեպպօ963-21
  Ալհասակահ963-52
  Ամօուդա963-53
  Անսարի963-21
  Առիհա963-23
  Բաբ Չարքուի963-11
  Բաղդադ963-11
  Բանիաս963-43
  Բարզեհ963-11
  Բասիտ963-41
  Բեբիլա963-11
  Բեիտ Յաշօօտ963-41
  Բլոուդան963-13
  Բօուսսրա963-15
  Չիկ Բադր963-43
  Չիկ Մեսկին963-15
  Ցիտադել963-33
  Կոտե Դ'Ազուր Եվ Րաս Ալ-Բասիտ963-41
  Դաալ963-15
  Դամասկուս963-11
  Դանա963-23
  Դարա963-15
  Դարայահ963-11
  Դեիր Աթիեհ963-12
  Դեիր Եզզօուր963-51
  Դերբասիահ963-53
  Դոումա963-11
  Դոումեիր963-11
  Դոումմար963-11
  Դրեիկիշ963-43
  Եդլեբ963-23
  Եֆրին963-21
  Եին Արաբ963-25
  Եին Հոուր963-12
  Ղազալահ963-15
  Համա963-33
  Համադանիյահ963-21
  Հանանօ963-21
  Հարաստահ963-11
  Հարեմ963-23
  Հոմս963-31
  Իզազզ963-21
  Իզրաա963-15
  Ջ. Արտօուզ963-11
  Ջամիլիյահ963-33
  Ջարաբլեսս963-25
  Ջարամանահ963-11
  Ջասեմ963-15
  Ջեբլեհ963-41
  Ջերօօդ963-12
  Ջեսր Չեղօուր963-23
  Կաֆար Սօուսսեհ963-11
  Կաֆար Տախարին963-23
  Կարա963-12
  Կասաբ963-41
  Կատանա963-11
  Խան Վազիր963-21
  Կուռայա963-16
  Կուտեիֆեհ963-12
  Կուվատլի963-33
  Լատտակիա963-41
  Լատտակիահ963-41
  Մաալօուլա963-12
  Մաար Տամսարեեն963-23
  Մահատտա963-33
  Մալեկիհա963-53
  Մաշտա963-43
  Մատմյահ963-33
  Մենբեջ963-25
  Մեսսիաֆ963-33
  Մեզզեհ963-11
  Մհարդա963-33
  Մօուհաջերին963-11
  Նաշաբիեհ963-11
  Նեբեկ963-12
  Պալմիրա963-34
  Քունեիտրա963-14
  Ռաաս Ալ-Եին963-52
  Ռուհեիբեհ963-12
  Ռուկն Եդին963-11
  Սաբիլ963-21
  Սաֆիռահ963-21
  Սաֆիտա963-43
  Սալխադ963-16
  Սալկին963-23
  Սանամեին963-15
  Սարակեբ963-23
  Սեդնայա963-11
  Սեհնայահ963-11
  Շահբահ963-16
  Շեեն963-31
  Սկելբյա Եվ Մադիկկ963-33
  Սլեիմանիյահ963-21
  Սլեինֆահ963-41
  Սօուրան Եվ Կամհանա963-33
  Սվեիդաա963-16
  Տաֆասս963-15
  Տալդօ963-31
  Տարտոուս963-43
  Տել Աբիադ963-22
  Տել Ռեֆատ963-21
  Տել Սալհաբ963-33
  Տել-Կալախ963-31
  Տելբսսեհ963-31
  Տեսսհրին963-41
  Յաբրօօդ963-12
  Զաբադանի963-13
  Զամալկահ963-11