• +46

  14:14:12

  Շվեդիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ալֆտա-Եդսբին46-271
  Ալինգսաս-Վառգառդա46-322
  Ալմհուլտ46-476
  Ալունդա46-174
  Ալվդալեն46-251
  Ալվեստա-Ռիդահոլմ46-472
  Ալվսբին46-929
  Ամալ46-532
  Անգե46-690
  Անգելհոլմ-Բաստադ46-431
  Ապսալա46-18
  Առբոգա46-589
  Ասեդա-Լենհովդա46-474
  Ասելե46-941
  Ասկեռսունդ46-583
  Ավեստա-Կրիլբո46-226
  Ատվիդաբերգ46-120
  Արե-Ջարպեն46-647
  Արջանգ46-573
  Արջեպլոգ46-961
  Արվիդսջաուր46-960
  Արվիկա46-570
  Բաստուտռասկ46-915
  Բենգտսֆորս46-531
  Բերգսջո46-652
  Բեք46-624
  Բիսկե46-912
  Բոդեն46-921
  Բոլլնաս46-278
  Բորաս46-33
  Բորլանգե46-243
  Բուրտրասկ46-914
  Բջոռնա46-662
  Բջուրհոլմ46-932
  Բրեդբին46-661
  Բրեք-Գալլո46-693
  Գագնեֆ-Ֆլոդա46-241
  Գադդեդե46-672
  Գալլիվարե46-970
  Գամլեբի46-493
  Գավլե-Սանդվիկեն46-26
  Գլսլավեդ-Անդերստորպ46-371
  Գյոթեբորգ46-31
  Գնեստա46-158
  Գոտլանդ46-498
  Գուլլսպանգ46-551
  Գռաննա46-390
  Գրամս46-555
  Գրաստորպ46-514
  Գրեբբեստադ46-525
  Դելսբո46-653
  Դեջե46-552
  Դորոտեա46-942
  Եդ46-534
  Եկսջո46-381
  Եմմաբոդա46-471
  Ենկոպինգ46-171
  Եսլով-Հոոռ46-413
  Եսկիլստունա-Տորշալլա46-16
  Իդրե-Սարնա46-253
  Իստադ46-411
  Լակատրասկ46-925
  Լահոլմ46-430
  Լանդսկրոնա-Սվալով46-418
  Լաքսա46-584
  Լեկսանդ-Ինսջոն46-247
  Լեսսեբո46-478
  Լերում46-302
  Լիդեն46-692
  Լիդկօպինգ46-510
  Լիկսելե46-950
  Լինդեսբերգ46-581
  Լինկօպինգ46-13
  Լիսեկիլ46-523
  Լիտ46-642
  Լոս46-657
  Լովանգեր46-913
  Լուդվիկա-Սմեդջեբակեն46-240
  Լուլեա46-920
  Լունդ46-46
  Լջունգբյ46-372
  Լջուսդալ46-651
  Կալիքս46-923
  Կալմար46-480
  Կատրինեհոլմ46-150
  Կարլհոլմսբրուկ-Սկարպլինգե46-294
  Կարլշամն-Ոլոֆստրոմ46-454
  Կարլսբորգ46-505
  Կարլսկոգա-Դեգերֆորս46-586
  Կարլսկրոնա46-455
  Կարլստադ46-54
  Կիլ46-554
  Կիննա46-320
  Կիսա46-494
  Կիրունա46-980
  Կլիպպան-Պերստորպ46-435
  Կոպինգ46-221
  Կոպպարբերգ46-580
  Կորպիլոմբոլո46-977
  Կունգալվ46-303
  Կունգսբակա46-300
  Կունգսոր46-227
  Կրամֆորս46-612
  Կրիստիանստադ46-44
  Կրիստինեհամն46-550
  Կրոկոմ46-640
  Հագֆորս-Մունկֆորս46-563
  Հալլեն-Ովիկեն46-643
  Հալլսբերգ46-582
  Հալլստահամմար-Սուրահամմար46-220
  Հալմստադ46-35
  Հակկաս46-975
  Համմարստրանդ46-696
  Համմերդալ46-644
  Հապարանդա46-922
  Հասսլեհօլմ46-451
  Հարադս46-928
  Հարնոսանդ46-611
  Հեդեմորա-Սատեր46-225
  Հեդեսունդա-Օստերֆարնեբո46-291
  Հեդե-ֆունասդալեն46-684
  Հելսինգբորգ-Հոգանաս46-42
  Հերրլջունգա46-513
  Հիլտեբրուկ-Տորուպ46-345
  Հինդաս46-301
  Հոլլեֆորս-Գրիթիտտան46-591
  Հոլլստավիկ-Ռիմբո46-175
  Հոտինգ46-671
  Հորբի46-415
  Հուդիկսվալլ46-650
  Հուլտսֆրեդ-Վիրսերում46-495
  Հուսում46-663
  Հոֆորս-Ստորվիկ46-290
  Հջօ46-503
  Մալա46-953
  Մալմյո46-40
  Մալունգ46-280
  Մարիաննելունդ46-496
  Մարիեստադ46-501
  Մարիեֆրեդ46-159
  Մարկարիդ-Ստրոմսնասբրուկ46-433
  Մելլերուդ46-530
  Մոլկոմ46-553
  Մոնստերաս46-499
  Մոտալա46-141
  Մորա-Օրսա46-250
  Մուլլսջո46-392
  Մունկեդալ46-524
  Մջոլբի-Սկաննինգե-Բոքսհոլմ46-142
  Նասակեր46-622
  Նասսջօ46-380
  Նիբրո46-481
  Նիկօպինգ-Օքսելօսանդ46-155
  Նոռռտալջե46-176
  Նորա46-587
  Նորդմալինգ46-930
  Նորրկոպինգ46-11
  Նօրսօջօ46-918
  Ուդդեվալլա46-522
  Ուլլանգեր46-613
  Ուլրիկեհամն46-321
  Ումեա46-90
  Չարլոտտենբերգ-Ամոտֆորս46-571
  Պաջալա46-978
  Պիտեա46-911
  Պորջուս46-973
  Ջոկկմոկկ46-971
  Ջոնկոպինգ-Հասկվարնա46-36
  Ջորն46-916
  Ջունսելե46-621
  Ռատան46-682
  Ռատտվիկ46-248
  Ռիդ46-459
  Ռոբերտսֆորս46-934
  Ռոննեբի46-457
  Սալա-Հեբի46-224
  Սավսջո46-382
  Սաֆֆլե46-533
  Սիմրիշամն46-414
  Սիսսլեբեկ46-564
  Սկարա-Գօտենե46-511
  Սկելեֆտեա46-910
  Սկիննսկատտեբերգ46-222
  Սկովդե46-500
  Սոդերկոպինգ46-121
  Սոդերհամն46-270
  Սոլլեֆտեա46-620
  Սոլվեսբորգ-Բրոմոլլա46-456
  Սորսելե46-952
  Սունդսվալլ-Տիմրա46-60
  Սուննե46-565
  Սջօբօ46-416
  Սվարդսջօ-Ենվիկեն46-246
  Սվեգ46-680
  Սվենլջունգա-Տրանեմո46-325
  Սվենստավիկ46-687
  Ստոկհոլմ46-8
  Ստորուման46-951
  Ստուգուն46-695
  Ստրանգնաս46-152
  Ստրոմսանդ46-670
  Ստրոմստադ46-526
  Վագգերիդ46-393
  Վադստենա46-143
  Վալդեմարսվիկ46-123
  Վաներսբորգ46-521
  Վաննաս46-935
  Վանսբրո46-281
  Վառբերգ46-340
  Վաստերաս46-21
  Վաստերվիկ46-490
  Վարա-Նոսսեբրո46-512
  Վարնամո46-370
  Վաքսջօ46-470
  Վետլանդա46-383
  Վիլհելմինա46-940
  Վիկբոլանդդետ46-125
  Վիմմերբի46-492
  Վինգակեր46-151
  Վինդելն46-933
  Վիտտանգի46-981
  Վուօլլերիմ46-976
  Տարնաբի46-954
  Տարնսջո-Օստերվալա46-292
  Տիբրո46-504
  Տիդահոլմ46-502
  Տիեռպ-Սոդերֆորս46-293
  Տինգսրիդ46-477
  Տոմելիլլա46-417
  Տորեբոդա-Հովա46-506
  Տորպշամմար46-691
  Տորսաս46-486
  Տորսբի46-560
  Տրանաս46-140
  Տրելլեբորգ46-410
  Տրոլլհատտան46-520
  Տրոսա-Վագնհառադ46-156
  Րամսելե46-623
  Րանեա46-924
  Օդեշոգ46-144
  Օլանդ46-485
  Օռեգրունդ-Օսթամմար46-173
  Օսբի46-479
  Օսկառշամն-Հօգսբի46-491
  Օստերսունդ46-63
  Օվերկալիքս46-926
  Օվերտորնեա46-927
  Օրբիհաս-Դաննեմորա46-295
  Օրեբրո-Կումլա46-19
  Օրնսկօլդսվիկ46-660
  Օրուստ-Տջորն46-304
  Օքելբօ-Համռանգե46-297
  Ֆագերստա-Նորբերգ46-223
  Ֆալկենբերգ46-346
  Ֆալկոպինգ46-515
  Ֆալուն46-23
  Ֆարգելանդա46-528
  Ֆիլիպստադ46-590
  Ֆինսպանգ46-122
  Ֆլեն-Մալմկոպինգ46-157
  Ֆոլլինգե46-645
  Ֆուրուդալ46-258
  Ֆջուգեստա-Սվարտա46-585
  Ֆրեդրիկա46-943