• +268

  09:47:52

  Սվազիլենդի հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բհունյա268-452,268-453
  Բիգ Բենդ268-363,268-364
  Հլաթիկուլու268-217
  Հլութի268-227
  Լոբամբա268-416
  Լուդզելուդզե268-548
  Մահամբա268-237
  Մահվալալա268-472
  Մալկերնս268-528
  Մանկայանե268-538
  Մանզինի268-505,268-506
  Մաֆիվենի268-373
  Մատսաֆա268-517,268-518
  Մբաբանե268-404,268-405,268-406
  Մհլամբանյատսի268-467
  Մհլումե268-312,268-313
  Մպակա268-333
  Նգվենյա268-442
  Նհլանգանօ268-207
  Նսօկօ268-303
  Պիգգ'ս Պեակ268-437
  Սիդվաշինի268-422
  Սիմունյե268-382,268-383
  Սիֆօկօսինի268-482
  Սիֆօֆանենի268-344
  Սիտեկի268-343
  Տշանենի268-322,268-323
  Վիլլավերդե Դե Գուադալիմար268-67