• +249

  14:02:45

  Սուդանի հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ատբարա249-21
  Ելօբեիդ249-81
  Ջեդարաֆ249-441
  Կասսալա249-41
  Խարտօում249-183
  Կոստի249-71
  Մոդուրման249-11
  Պորտ Սուդան249-31
  Սեննար249-61
  Շետնզի249-616
  Վադմեդաի249-51