• +65

  21:50:37

  Սինգապուրի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Անգ Մո Կիո65-645
  Այեր Ռաջահ65-676
  Բեդոկ65-644
  Սիթի65-653
  Գեյլանգ65-673
  Արևմտյան Ջուրոնգ, Տամպինես65-678
  Հյուսիսային65-635
  Սեմբավանգ65-675
  Տամպինես65-677