• +232

  23:51:30

  Սիերա-Լեոնեի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բո Յ Կենեմա 232-32
  Ֆրիթաուն 232-22