• +378

    08:25:31

    Սան-Մարինոյի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

    Քաղաք

    Կոդեր

    Սան-Մարինո 378-0, 378-6, 378-7, 378-8, 378-9