• +40

  17:15:04

  Ռումինիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աբրուդ40-258
  Ադջուդ40-237
  Ագիգեա40-241
  Ագնիտա40-269
  Աիուդ40-258
  Ալբա Իուլիա40-258
  Ալսեդ40-259
  Ալեքսանդրիա40-247
  Ամարա40-243
  Ապահիդա40-264
  Արադ40-257
  Ասաու40-234
  Ավրիգ40-269
  Աքսենտե Սեվեր40-269
  Ազուգա40-244
  Բաբա Անա40-244
  Բաբադագ40-240
  Բաբենի40-250
  Բակաու40-234
  Բակիա40-254
  Բաիա Մարե40-262
  Բաիա Սպրիե40-262
  Բաիկոի40-244
  Բաիկուլեստի40-248
  Բաիլե Ֆելիքս40-259
  Բաիլե Գովորա40-250
  Բաիլե Հերկուլանե40-255
  Բաիլե Օլանեստի40-250
  Բաիլեստի40-251
  Բալս40-249
  Բանեսա40-241
  Բանեստի40-244
  Բարկանեստի (Ջուդետզ: Իալօմիտզա)40-243
  Բարկանեստի (Ջուդետզ: Պրահովա)40-244
  Բարկանի40-267
  Բասարաբի40-241
  Բասկով40-248
  Բեկլեան40-263
  Բեիուս40-259
  Բիկազ40-233
  Բիլկիուրեստի40-245
  Բիրկա40-251
  Բիրլադ40-235
  Բիստրիտա40-263
  Բլաջ40-258
  Բոկսա Ռոմանա40-255
  Բոլդեստի - Սկաիենի40-244
  Բոլինտին Վալե40-246
  Բոտոսանի40-231
  Բրադ40-254
  Բրաեստի40-231
  Բրաիլա40-239
  Բրան40-268
  Բրանեստի40-2179
  Բրանիսկա40-254
  Բրասով40-268
  Բրեազա40-244
  Բրեբու40-255
  Բռետեա Ռոմանա40-254
  Բրեզոի40-250
  Բուկեկեա40-231
  Բուկով40-244
  Բուկուրեսկի40-254
  Բուկուրեստի (Բուչարեստ)40-21
  Բուֆտեա40-2179
  Բուհօցի40-234
  Բուհոիսի40-234
  Բուստենի40-244
  Բուզաու40-238
  Բուզիաս40-256
  Կակիուլատա40-250
  Կալաֆատ40-251
  Կալան40-254
  Կալարասի40-242
  CALIMANESTI40-250
  CALUGARENI40-246
  CAP AURORA40-241
  CARACAL40-249
  CARANSEBES40-255
  CAREI40-261
  CARPINIS40-241
  CASIN40-234
  CASTELU40-241
  CATAU LUDUS40-265
  CEAHLAU40-233
  CEHU SILVANIEI40-260
  CERAT40-251
  CERNA VODA40-241
  CERTEJU DE SUS40-254
  CHISINEU CRIS40-257
  CIMPENI40-258
  CIMPIA TURZII40-264
  CIMPINA40-244
  CIMPULUNG MOLDOVENESC40-230
  Կիմպուլունգ Մուսկել40-248
  Կիսնադիե40-269
  Կլուջ - Նապօկա40-264
  Կոչիրլենի40-241
  Կոդլեա40-268
  Կոլիբասի40-248
  Կոմանեստի40-234
  Կոմարնիկ40-244
  Կոնստանտա40-241
  Կոպսա Միկա40-269
  Կորաբիա40-249
  Կորբենի40-248
  Կորբու40-241
  Կորնու40-244
  Կոսերենի40-243
  Կոստեստի40-248
  Կոստինեստի40-241
  Կոտնարի40-232
  Կովասնա40-267
  Կրաիօվա40-251
  Կրիսկիոր40-254
  Կրիստիան40-269
  Կրիստուր40-254
  Կուգիր40-258
  Կուրտեա Դե Արգես40-248
  Կուրտիկի40-257
  Կուզա Վոդա40-241
  Դաբուլենի40-251
  Դարաբանի40-231
  Դարմանեստի40-234
  Դեջ40-264
  Դետա40-256
  Դեվա40-254
  Դիրլոս40-269
  Դոբրա40-254
  Դոի Մաի40-241
  Դորոհոի40-231
  Դրագանեստի (Ջուդետզ: Օլտ)40-249
  Դրագանեստի - Վլասկա40-247
  Դրագանու40-248
  Դրագասանի40-250
  Դրոբետա - Տուրնու Սեվերին40-252
  Դումբրավա Ռոսիե40-233
  Դումբրավենի40-230,40-269
  Եֆօրիե Նորդ40-241
  Եֆորիե Սուդ40-241
  Ֆագարաս40-268
  Ֆագետ40-256
  Ֆալտիկենի40-230
  Ֆաուրեի (Ջուդետզ: Բրաիլա)40-239
  Ֆաուրեի (Ջուդետզ: Կոնստանտա)40-241
  Ֆետեստի40-243
  Ֆիենի40-245
  Ֆիլիասի40-251
  Ֆինտինելե40-257
  Ֆլամինզի40-231
  Ֆլորեստի (Ջուդետզ: Կլուջ)40-264
  Ֆլորեստի (Ջուդետզ: Պրահովա)40-244
  Ֆոկսանի40-237
  Ֆրասին40-230
  Գաիեստի40-245
  Գալատա40-236
  Գելու40-261
  Գեօագիու Բաի40-254
  Ղելարի40-254
  Ղեորղի- Ենի40-266
  Ղերասենի40-238
  Ղերլա40-264
  Ղիմպատի40-246
  Գիարմատա40-256
  Գիրբովի40-243
  Գիուրգիու40-246
  Գլոդեանու Սիլիստեա40-238
  Գուրու Հումորուլուի40-230
  Գուրա Օկնիտեի40-245
  Գուրա Սուտիի40-245
  Հարման40-268
  Հատեգ40-254
  Հիրլաու40-232
  Հիրսովա40-241
  Հլիպիկենի40-231
  Հորեզու40-250
  Հուեդին40-264
  Հունեդոարա40-254
  Հուսի40-235
  Իանկա40-239
  Իասի40-232
  Իերնուտ40-265
  Ինեու40-257
  Ինսուրատեի40-239
  Ինտորսուրա Բուզաուլուի40-267
  Իոն Լուկա Կարագիալե40-245
  Իսակկեա40-240
  Ջիբոու40-260
  Ջիմբոլիա40-256
  Յուպիտեր40-241
  Լազու40-241
  Լեհլիու Գարա40-242
  Լերեստի40-248
  Լետեա Վեչե40-234
  Լեու40-251
  Լիեստի40-236
  Լիմանու40-241
  Լիպանեստի40-244
  Լիպովա40-257
  Լիվեզի40-234
  Լիվեզիլե40-252
  Լուդուս40-265
  Լուգոջ40-256
  Լումինա40-241
  Լումինիտա40-241
  Լուպենի40-254
  Մ. Կոգալնիկեանու40-243
  Մակին40-240
  Մագուրա40-234
  Մալու Կու Ֆլորի40-245
  Մամամիա40-241
  Մանաստիրեա Նեմատ40-233
  Մանգալիա40-241
  Մարակինենի40-238
  Մարասեստի40-237
  Մարղիտա40-259
  Մարգինենի40-234
  Մեդգիդիա40-241
  Մեդիաս40-269
  Մերեի40-238
  Մերիսանի40-248
  Միերկուրեա Կիուկ40-266
  Միերկուրեա Միրաջ40-265
  Միզիլ40-244
  Մոեկիու Դե Ջոս40-268
  Մոգոսոաիա40-21
  Մոինեստի40-234
  Մոլդովա Վեչե40-255
  Մոնեասա40-257
  Մորենի40-245
  Մորոենի40-245
  Մոտրու40-253
  Նադլակ40-257
  Նասաուդ40-263
  Նավոդարի40-241
  Նեգրեստի40-235
  Նեգրեստի - Օաս40-261
  Նեգուրենի40-241
  Նեհօիու40-238
  Նեպտուն40-241
  Նիկոլաե Բալկեսկու40-234
  Նիսիպարի40-241
  Նովակի40-253
  Օկնա մուրես40-258
  Օկնա Սիբիուլուի40-269
  Օկնիտա40-245
  Օդօբեստի40-237
  Օդօրհեիու Սեկուիեսկ40-266
  Օլիմպ40-241
  Օլտենիտա40-242
  Օնեստի40-234
  Օրադեա40-259
  Օրաստիե40-254
  Օրավիտա40-255
  Օրսովա40-252
  Օտելու Րոսու40-255
  Օտօպենի40-21
  Օվիդիու40-241
  Պալազու Մարե40-241
  Պանկիու40-237
  Պարավա40-234
  Պասկանի40-232
  Պատիրիլա Գելե40-238
  Պաուլիս40-257
  Պետրեստի (Ջուդետզ: Ալբա)40-258
  Պետրեստի (Ջուդետզ: Դամբովիտա)40-245
  Պետրիլա40-254
  Պետրոսանի40-254
  Պիատրա40-241
  Պիատրա Նեմաթ40-233
  Պիելեստի40-251
  Պիետրոսիտա40-245
  Պինկեստի40-234
  Պիրիուլ Րեկե40-268
  Պիտեստի40-248
  Պլենիտա40-251
  Պլոիեստի40-244
  Պլոպենի40-244
  Պոդարի40-251
  Պոդու Իլօաիեի40-232
  Պոդու Տուրկուլուի40-234
  Պոդու Վադուլուի40-244
  Պոդուրի40-234
  Պոգոանելե40-238
  Պոիանա40-241
  Պոիանա Բրասով40-268
  Պոիանա Կիմպինա40-244
  Պոիանա Մարուլուի40-268
  Պոիանա Տապուլուի40-244
  Պրեդել40-268
  Բրունդու Բիրգաուլուի40-263
  Պուկիօասա40-245
  Ռակակիունի40-234
  Ռակարի40-245
  Րադաուտի40-230
  Րասինարի40-269
  Ռազոարե40-241
  Ռազվադ40-245
  Ռեգհին40-265
  Րեմուս Օպրեանու40-241
  Րեսիտա40-255
  Րիմնիկու Սարատ40-238
  Րիմնիկու Վիլկեա40-250
  Րիպիկենի40-231
  Րիսնով40-268
  Րոման40-233
  Րոմոս40-254
  Րոպոտու Մարե40-254
  Րոսիորի Դե Վեդե40-247
  Րոզնով40-233
  Րուկար40-248
  Րուպեա40-268
  Սակելե40-268
  Սալիգնյ40-241
  Սալիստե40-269
  Սալօնտա40-259
  Սարմիսեգե- Տուզա40-254
  Սասկիորի40-258
  Սասկուտ40-234
  Սատու Մարե40-261
  Սատու Նոու40-241
  Սատուրն40-241
  Սաուկեստի40-234
  Սավենի40-231
  Սավինեստի40-233
  Սավիրսին40-257
  Սչիտու40-241
  Սկինտեիա40-243
  Սկորնիկեստի40-249
  Սկուրտեստի40-238
  Սեբես40-258
  Սեբիս40-257
  Սեկուիենի40-234
  Սեագրկեա40-251
  Սեիմենիի Միկի40-241
  Սեինի40-262
  Սեիտին40-257
  Սելիմբար40-269
  Սֆինտու Ղեորղե40-267
  Սիբիօարա40-241
  Սիբիու40-269
  Սիղետու Մարմատիեի40-262
  Սիղիսոարա40-265
  Սիմերիա40-254
  Սիմինոկ40-241
  Սիմլեուլ Սիլվանիեի40-260
  Սինաիա40-244
  Սինգեօրզ-Բաի40-263
  Սիննիկոլաու-Մարե40-256
  Սինպետրու40-268
  Սինտանդրեի40-254
  Սինտիմբրու40-258
  Սիրետ40-230
  Սիրիա40-257
  Սիտա Բուզաուլուի40-267
  Սլանիկ40-244
  Սլանիկ Մոլդովա40-234
  Սլատինա40-249
  Սլոբոզիա40-243
  Սնագով40-2179
  Սոֆրոնեա40-257
  Սոիմուս40-254
  Սոլկա40-230
  Սովատա Բաի40-265
  Ստեֆանեստի40-248
  Ստեի40-259
  Ստոլնիկի40-248
  Ստրեհաիա40-252
  Սուկեավա40-230
  Սուլինա40-240
  Տալմակիու40-269
  Տանդարեի40-243
  Տասանդ40-261
  Տեչիրղիօլ40-241
  Տեկուկի40-236
  Տելեգա40-244
  Տելիուկու Ինֆերիօր40-254
  Տերեմիա Մարե40-256
  Տիմիսօարա40-256
  Տիմիսու Դե Ջոս40-268
  Տիմիսու Դե Սուս40-268
  Տինտեա40-244
  Տիրգովիստե40-245
  Տիրգու Բուջոր40-236
  Տիրգու Ֆրումոս40-232
  Տիրգու Ջիու40-253
  Տիրգու Լապուս40-262
  Տիրգու Մուրես40-265
  Տիրգու Նեմատ40-233
  Տիրգու Օկնա40-234
  Տիրգու Սեկուիեսկ40-267
  Տիրնավենի40-265
  Տիսմանա40-253
  Տիտու40-245
  Տոհան40-268
  Տոպլիտա40-266
  Տոպոլովենի40-248
  Տորտոման40-241
  Տրաիան40-234
  Տուլկեա40-240
  Տուրկենի40-253
  Տուրդա40-264
  Տուրնու Մագուրելե40-247
  Տուզլա40-241
  Ուռլատի40-244
  Ուրզիկենի40-243
  Վակարեստի40-245
  Վակուլեստի40-231
  Վադու Օիի40-241
  Վադու Պասիի40-238
  Վալեա Բոլվասնիտա40-255
  Վալեա Կալուգարեասկա40-244
  Վալեա Կիորիի40-243
  Վալեա Դակիլոր40-241
  Վալեա Դոֆտանեի40-244
  Վալենիի՛ Դե Մունտե40-244
  Վամա Վեչե40-241
  Վարիաս40-256
  Վասլուի40-235
  Վատրա Դորնեի40-230
  Վատրա Մոլդովիտեի40-230
  Վենուս40-241
  Վետել40-254
  Վիկտորիա40-268
  Վիդելե40-247
  Վիիլե Սատու Մարե40-261
  Վիիսօարա40-233
  Վինատորի-Նեմատ40-233
  Վինգա40-257
  Վինջու Մարե40-252
  Վլադիմիրեսկու40-257
  Վօիսեստի40-250
  Վօինեստի40-245
  Վուլկան40-254
  Զադարենի40-257
  Զալաու40-260
  Զանեստի40-233
  Զարնեստի40-268
  Զիմնիկեա40-247
  Զլատնա40-258