• +595

  08:11:25

  Պարագվայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ասունկիօն595-21
  Այոլաս595-72
  Կապիատա595-28
  Կօնկեպկիօն595-31
  Կօրօնել Բօգադօ595-74
  Կօրօնել Օվիեդօ595-521
  Ենկարնակիօն595-71
  Հերնանդառիաս595-63
  Իտա595-24
  Պեդրո Ջ Կաբալլերո595-36
  Պիլար595-86
  Սան Անտոնիո595-27
  Սան Իգնակիո595-82
  Ստրոեսսներ: Կիուդադ Պտե.595-61
  Վիլլարրիկա595-541
  Վիլլետա595-25