• +675

  18:35:35

  Պապուայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ալօտաու/Դարու/Կերեմա 675-34, 675-64
  Արավա/Ռաբաուլ675-95, 675-96, 675-97, 675-98
  Գորոկա675-70, 675-71, 675-72, 675-73, 675-74
  Կաե և Մանուս/Մորոբե675-45, 675-46, 675-48, 675-49
  Լաե/Մանուս675-47
  Մադանգ/Վեվալ675-84, 675-85, 675-86, 675-87
  Մտ. Հագեն675-52, 675-53, 675-54, 675-55, 675-56
  Պորտ Մորեսբի675-30, 675-31, 675-32, 675-33, 675-35, 675-36, 675-37, 675-38, 675-39