• +977

  19:21:06

  Նեպալի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բհակտապուր977-1
  Բհառատպուտ977-56
  Բիրատնագար977-21
  Բջոջպուր977-29
  Դհանգադի977-91
  Դհանկուտա977-26
  Դոլակհա977-49
  Գոռխա977-64
  Ջհապա977-23
  Կաթմանդու977-1
  Նեպալգանջ977-81
  Ֆիդիմ977-24
  Պօխառա977-41
  Սարլահի977-46