• +258

  14:50:19

  Մոզամբիկի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բեիրա258-23
  Չիմոլո258-251
  Չոկվե258-221
  Մապուտո258-21
  Մատոլո258-24
  Նամպուլո258-26
  Կուելիմանե258-24
  Տետե258-252
  Իքսաի-Իքսաի258-222