• +373

  15:24:09

  Մոլդովայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Անենիի Նոի373-265
  Բալտի373-231
  Բասառաբեասկա373-297
  Բենդեռ373-552
  Բռիկենի373-247
  Կահուլ373-299
  Կաինառի373-277
  Կալառասի373-244
  Կամենկա373-216
  Կանտեմիռ373-273
  Կաուսենի373-243
  Կեադիռ – Լունգա373-291
  Չիսինաու373-22
  Կիմիսլիա373-241
  Կոմռատ373-298
  Կռիուլենի373-248
  Դնեստռովսկ373-219
  Դոնդուսենի373-251
  Դռոչիա373-252
  Դուբասառի373-215
  Եդինետ373-246
  Ֆալեստի373-259
  Ֆլօռեստի373-250
  Գլոդենի373-249
  Գրիգորիօպօլ373-210
  Հինկեստի373-269
  Իալովենի373-268
  Լեովա373-263
  Նիսպոռենի373-264
  Օկնիտա373-271
  Օռհեի373-235
  Ռեզինա373-254
  Ռիբնիտա373-555
  Ռիսկանի373-256
  Սինգեռեի373-262
  Սլոբօզիա373-557
  Սոլդանեստի373-272
  Սոռօկա373-230
  Ստեֆան Վոդա373-242
  Ստռասենի373-237
  Տառակլիա373-294
  Տելենեստի373-258
  Տիռասպոլ373-533
  Ունղենի373-236
  Վուլկանեստի373-293