• +52

  08:09:40

  Մեքսիկայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ակապուլկո52-744
  Ագուասկալիենտես52-449
  Ապիզակո52-241
  Գվադալախարա52-33
  Դուռանգո52-618
  Ենսենադա52-646
  Իրապուատո52-462
  Իքստապա52-961
  Լեոն52-477
  Լոս Մոչիս52-668
  Կաբո Սան Լուկաս52-624
  Կանկուն52-998
  Կելայա52-461
  Կիուդադ Դել Կառմեն52-938
  Կիուդադ Խուարես52-656
  Կոսռաե52-370
  Կուեռնավակա52-777
  Կուլիկան52-667
  Հեռմոսիլլո52-662
  Մազատլան52-669
  Մատամորոս52-871
  Մեխիկո Սիթի52-55
  Մեռիդա52-999
  Մեքսիկալի52-686
  Մոնտեռռեյ52-81
  Մորելիա52-443
  Յապ52-350
  Նոգալես52-631
  Նուեվո Լառեդո52-867
  Չիհուահուա52-614
  Չուուկ52-330
  Պլայա Դել Լառմեն52-984
  Պոհնպեի52-320
  Պուեբլա52-222
  Պուեռտո Վալլառտա52-322
  Պռոգռեսո52-861
  Ջալապա52-932
  Ջաչիտա52-971
  Ռեյնոսա52-899
  Սալտիլլո52-844
  Սան Լուիս Պոտոսի52-444
  Վեռակռուզ52-229
  Վիլլահեռմոսա52-993
  Տամպիկո52-833
  Տիջուանա52-664
  Տոռռեոն52-871
  Օաքսակա Դե Ջուոառեզ52-951