• +960

  18:05:15

  Մալդիվների քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ալիֆ Ալիֆ960-45<666>
  Ալիֆ Դհաալու960-668
  Բաա960-23,960-660
  Դհաալու960-46
  Ֆաաֆու960-674
  Գաաֆու Ալիֆու960-51,960-682
  Գաաֆու Դհաալու960-52,960-684
  Գնավիյանի960-54,960-686
  Հաա Ալիֆ960-20,960-650
  Հաա Դհաալու960-21,960-652
  Հուլումալե'960-35,960-335
  Կաաֆու960-44,960-664
  Լաամու960-47,960-680
  Լհավիյանի960-662
  Մալե'960-31,960-3
  Մեեմու960-672
  Նոոնու960-22,960-656
  Ռաա960-658
  Սեենու960-57,960-58
  960-688,960-689
  Շավիյանի960-654
  Տհաա960-678
  Վաավու960-670
  Վիլլինգիլի960-39,960-339