• +60

  22:14:35

  Մալայզիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ալոռ Սետառ60-4
  Բեռանանգ60-3
  Բինտուլու60-8
  Բռօգա60-3
  Չեռաս60-3
  Դենգկիլ60-3
  Իպոհ60-5
  Ջոհոռ Բահռւ60-7
  Ջոհոռե (Նահանգ)60-7
  Կաջանգ60-3
  Կեդահ60-4
  Կելանտան (Նահանգ)60-9
  Կեպալա Բատաս60-4
  Կոտա Բհառու60-9
  Կոտա Կինաբալու60-8
  Կուալա Լումպուր60-3
  Կուալա Տեռենգգանու60-9
  Կունտան60-9
  Կուչինգ60-8
  Լաբուան60-8
  Մաչանգ60-9
  Մառան60-9
  Մելակա (Նահանգ)60-6
  Միռի60-8
  Մուառ60-6
  Նեգեռի Սեմբիլան (Նահանգ)60-6
  Պահանգ60-9
  Պենանգ (Նահանգ)60-4
  Պեռակ (Նահանգ)60-4
  Պեռլիս (Նահանգ)60-4
  Պորտ Դիքսոն60-6
  Սաբահ (Նահանգ)60-8
  Սանդական60-8
  Սառավակ (Նահանգ)60-8
  Սելանգոր (Նահանգ)60-3
  Սեմենյիհ60-3
  Սեռեմբան60-6
  Սիբու60-8
  Սինտոկ60-4
  Սռի Աման60-8
  Սունգեի Բեսի60-3
  Սանգեի Ռենգգամ60-3
  Տեռենգգանու (Նահանգ)60-9