• +389

  16:10:53

  Մակեդոնիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բեռովո389-33
  Բիտոլա389-47
  Դեբառ389-46
  Դելչեվո389-33
  Դեմիռ Հիսար389-47
  Դոջրան389-34
  Գեվգելիջա389-34
  Գոստիվար389-42
  Կավադառցի389-43
  Կիչեվո389-45
  Կոկանի389-33
  Կռատովո389-31
  Կռիվա Պալանկա389-31
  Կռուշեվո389-48
  Կումանովո389-31
  Մակեդոնսկի Բռոդ389-48
  Նեգոտինո389-43
  Օհռիդ389-46
  Պեհչեվո389-33
  Պռիլեպ389-48
  Պռոբիստիպ389-32
  Ռադովիշ389-32
  Ռեսեն389-47
  Շտիպ389-32
  Սկօպյե389-2
  Ստռուգա389-46
  Ստռումիկա389-34
  Սվետի Նիկոլե389-32
  Տետովո389-44
  Վալանդովո389-34
  Վելես389-43
  Վինիկա389-33