• +370

  16:54:12

  Լիտվաի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ակմենե370-425
  Ալյտուս370-315
  Անիկսկիաի370-381
  Բիրստոնաս370-319
  Բիրզաի370-450
  Դրուսկինինկաի370-313
  Ելեկտրենաի370-528
  Իգնալինա370-386
  Ջոնավա370-349
  Ջոնիսկիս370-426
  Ջուրբարկաս370-447
  Կաիսիադորիս370-346
  Կաունաս370-37
  Կեդաինիաի370-57
  Կելմե370-427
  Կրետինգա370-445
  Կուպիսկիս370-459
  Լազդիջաի370-318
  Մարիջամպոլ370-343
  Մազեիկիաի370-443
  Մոլետաի370-383
  Ներինգա370-469
  Պակրուօջիս370-421
  Պալանգա370-460
  Պանեվեզիս370-45
  Պասվալիս370-451
  Պլունգե370-448
  Պրիենաի370-319
  Րադվիլիսկիս370-422
  Րասեինիաի370-428
  Րոկիսկիս370-458
  Սակիաի370-345
  Սալկինինկաի370-380
  Սիլալե370-449
  Սիլուտե370-441
  Սիրվինտոս370-382
  Սվենսիոնիս370-387
  Տաուրագե370-446
  Տելսիաի370-444
  Տրակաի370-528
  Ուկմերգե370-340
  Ուտենա370-389
  Վարենա370-310
  Վիլկավիսկիս370-342
  Վիլնիուս370-521
  Վիսագինաս370-386
  Զարասաի370-385