• +856

  06:21:36

  Լաոսի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Լոունգպրաբանգ856-71
  Պակսե856-31
  Պակքսան856-54
  Սվաննախետ856-41
  Թախեկ856-51
  Վիենտիան856-21