• +965

  11:46:24

  Քուվեյթի հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աբդալլի965-470
  Ահմադի965-398
  Ահմադի & Ումմ-Ալհաիման965-327,965-328
  Արդհիյահ965-480,965-488,965-489
  Ֆահահեել965-391,965-392
  Ֆարվանիահ965-471,965-472,965-473,965-474,965-476
  Ֆրի Տրադե Զոն965-461
  Ֆունտաս965-390
  Հավալլի965-261,965-262,965-263,965-264,965-265,965-266
  Ջաբեր Ալ-Ալի965-383,965-384
  Ջաբրիյահ965-531,965-532,965-533,965-534
  Ջահրա965-477
  Ջահրա-Բ965-455,965-456,965-457,965-458
  Ջալեեբ Ալ-Շույոուխ965-431
  Մանքաֆ & Շուիբա965-371,965-372,965-376
  Մուշրիֆ965-538
  Նուզհա965-224,965-251,965-252,965-253,965-254,965-255,965-256,965-257,965-258,965-259
  Քուրաին965-541,965-542,965-543,965-544
  Րաս Սալմիյահ965-571,965-572,965-573,965-574,965-575
  Րեկկա965-394,965-396
  Սաբահ Սալեմ965-551,965-552
  Սաֆատ965-240,965-241,965-242,965-243,965-244,965-245,965-246,965-247,965-248
  Սալմիյահ965-561,965-562,965-563,965-564,965-565
  Շուվաիկհ965-481,965-483,965-484
  Հարավ Սուբահիյահ965-361,965-362
  Սուլաիբիխատ965-487
  Սուլաիբիյահ965-467
  Վաֆրա965-381
  Զօօր965-395