• +686

  00:34:18

  Կիրիբաթիի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աբաիանգ686-33
  Աբաոկորո, Տարավա686-31,686-32
  Աբեմամա686-41
  Արանուկա686-40
  Արորաե686-49
  Բաիրիկի, Տարավա686-21,686-22,686-23,686-24
  Բանաբա686-37
  Բերու686-46
  Բետիո, Տարավա686-25,686-26
  Բիկենիբեու, Տարավա686-28,686-29
  Բուտարիտարի686-35
  Ֆաննինգ (Տաբուաերան)686-83
  Կանտոն686-85
  Կիրիտիմատի686-81,686-82
  Կուրիա686-39
  Մաիանա686-38
  Մակին686-36
  Մարակեի686-34
  Նիկունաու686-47
  Նոնոուտի686-42
  Օնօտօա686-45
  Հյուսիսային Տաբիտեուեա686-43
  Հարավային Տաբիտեուեա686-44
  Տամանա686-48
  Վաշինգտոն (Տերաինա)686-84