• +7

  19:31:00

  Ղազախստանի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ակմոլա7-317
  Ալմա-Աթա7-327
  Առկալիկ7-330
  Աստանա7-717
  Ատիռաու7-312
  Աքտաու7-329
  Աքտյուբինսկ7-313
  Զհամբիլ7-326
  Զհեզկազգան7-310
  Լենինսկ7-336
  Կարագանդա7-321
  Կզիլ-Օռդա7-324
  Կոստանաի7-314
  Շիմկենտ7-325
  ՈՒռալսկ7-311
  ՈՒստ-Կամենոգոռսկ7-323
  Պավլոդառ7-318
  Պետռոպավլովսկ7-315
  Սեմիպալատինսկ7-322
  Տալդիկոռգան7-328