• +36

  15:24:14

  Հունգարիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աբասար36-37
  Բաջա36-79
  Բալասսագյառմատ36-35
  Բալատոնալիգա36-84
  Բէկէսկսաբա36-66
  Բերետտյոուջֆալու36-54
  Բիատոռբագյ36-23
  Բուդապեշտ36-1
  Կեգլէդ36-53
  Դեբռեկեն36-52
  Դոռգիկսե36-80
  Դունաուջվառոս36-25
  Եգեռ36-36
  Եսզտեռգոմ36-33
  Ֆեռտոբոզ36-99
  Գօդօլլո36-28
  Գյօնգյօս36-37
  Գյոռ36-96
  Ջասզբեռէնյ36-57
  Կապոսվառ36-82
  Կառկագ36-59
  Կազինկբառկիկա36-48
  Կեկսկեմէտ36-76
  Կեսզթելյ36-83
  Կիսկոռօս36-78
  Կիսկունհալաս36-77
  Կիսվառդա36-45
  Կոմլո36-72
  Մառկալի36-85
  Մատեսզալկա36-44
  Մեզօկօվեսդ36-49
  Միսկօլկ36-46
  Մոհակս36-69
  Մոնոր36-29
  Նագյկանիզսա36-93
  Նյիռեգյհազա36-42
  Օռօշազա36-68
  Օզդ36-48
  Պակս36-75
  Պապա36-89
  Պէկս36-72
  Պեկսվառադ36-72
  Սալգօտառջան36-32
  Սառվառ36-95
  Սիոֆոկ36-84
  Սոպռոն36-99
  Սզեգեդ36-62
  Սզէկեսֆեհէռվառ36-22
  Սզեկսզառդ36-74
  Սզենտենդռե36-26
  Սզենտես36-63
  Սզեռենկս36-47
  Սզիգետսզենտմիկլոս36-24
  Սզիգետվառ36-73
  Սզոլնոկ36-56
  Սզոմբաթելի36-94
  Տապոլկա36-87
  Տատաբանյա36-34
  Վակ36-27
  Վեսզպռէմ36-88
  Զալաեգեռսզեգ36-92