• +509

  22:23:25

  Հայիթիի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Կոմսել509-420
  Հաիթել509-510
  Իրիս509-851
  Ռեկթել509-330