• +233

  13:16:45

  Գանայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ակկրա233-21
  Բոլգատանգա233-72
  Կապե Ափ 233-42
  Կոֆորիդուա233-81
  Կումասի233-51
  Տակոռադի233-31
  Տամալե233-71
  Տեմա233-22