• +358

  16:04:35

  Ֆինլանդիայի հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աանեկօսկի358-14
  Ալաջարվի358-6
  Ալավուս358-6
  Բջօրնեբորգ358-2
  Բորգա358-19
  Եկենաս358-19
  Եսպօօ-Եսբօ358-9
  Ֆորսսա358-3
  Հաապաջարվի358-8
  Համեենլիննա358-3
  Հանգօ358-19
  Հաուկիպուդաս358-8
  Հեինօլա358-3
  Հելսինգֆորս358-9
  Հելսինկի358-9
  Իմատրա358-5
  Ջակոբստադ358-6
  Ջամսա358-14
  Ջոենսու358-13
  Ջոուտսա358-14
  Ջիվասկիլա358-14
  Կաջաանի358-8
  Կանկաանպաա358-2
  Կարլեբի358-6
  Կաուհաջոկի358-6
  Կեմի358-16
  Կեմիջարվի358-16
  Կեմիօ358-2
  Կեմպելե358-8
  Կեուրուու358-14
  Կիմիտո358-2
  Կոկկոլա358-6
  Կոսկի Հլ358-3
  Կոսկի Տլ358-2
  Կոտկա358-5
  Կոուվոլա358-5
  Կուօպիօ358-17
  Կուուսամօ358-8
  Լահտի358-3
  Լապպեենրանտա358-5
  Լիեկսա358-13
  Լոհջա358-19
  Լոիմաա358-2
  Մարիեհամն358-18
  Միկկելի358-15
  Մուօնիօ358-16
  Օրիվեսի358-3
  Օուլօ358-8
  Պադասջոկի358-3
  Պարկանօ358-3
  Պիեկսամակի358-15
  Պորի358-2
  Պորվօօ358-19
  Րաահե358-8
  Րաումա358-2
  Րոուվեսի358-3
  Րովանիեմի358-16
  Սաարիջարվի358-14
  Սավոնլիննա358-15
  Սեինաջոկի358-6
  Սուօնենջոկի358-17
  Տամմերֆորս358-3
  Տամպերե358-3
  Տավաստեհուս358-3
  Տորինօ358-16
  Տուրկու358-2
  Ուլեաբորգ358-8
  Վաասա358-6
  Վալկեակոսկի358-3
  Վամմալա358-3
  Վանդա358-9
  Վանտաա358-9
  Վարկաուս358-17
  Վասա358-6
  Յլիվիեսկա358-8