• +372

  15:01:17

  Էստոնիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Հիիումաա372-46
  Իդա-Վիրումաա372-33,372-5
  Իդա-Վիրումաա Կոունտի372-39
  Ջարվամաա372-38
  Ջոգեվամաա372-77
  Լաանե-Վիրումաա372-32
  Լաանեմաա372-47
  Պարնումաա372-44
  Պոլվամաա372-79
  Րապլամաա372-48
  Սաարեմաա372-45
  Տալլինն372-60,372-61,372-62,372-63,372-64,372-65,372-66,372-67,372-68,372-69,372-71
  Տարտումաա372-73,372-4,372-75
  Վալգամաա372-76
  Վիլջանդիմաա372-43
  Վորումաա372-78