• +235

  06:15:03

  Չադի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Մուոդոու235-69 + 4-հատ թիվ
  Ն'Դջամենա235-51 + 4-հատ թիվ