• +975

  19:55:21

  Բութանի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բանգտար ԴԱՄԱ975-7
  Բասոչու975-2
  Չապչա975-8
  Չարգառը975-5
  Չումեյ975-3
  Դագանա975-6
  Դագապելա975-6
  Դաիֆամ ԴԱՄԱ975-7
  Դամպհու ԴԱՄԱ975-6
  Դեչենչոլինգ975-2
  Դեոտհանգ975-7
  Դրուջեգանգ975-6
  Դրուկգյել Դզոնգ975-8
  Գասա975-2
  Գեդու/Տալա/Պադեչու/Սինչեխա975-5
  Գելեֆու975-6
  Գելպոյշինգ975-4
  Գոմտու975-5
  Հա975-8
  Հա (Դամթանգ)975-8
  Ջակար975-3
  Կանգլունգ975-4
  Խալինգ975-4
  Խարսադռապչու975-2
  Լհամոի Զինգխա975-5
  Լհունտսե975-4
  Լինգշի ԴԱՄԱ975-2
  Լոդրաի975-6
  Մոնգար975-4
  Նգանգլամ975-7
  Նգանգլամ ԴԱՄԱ975-7
  Պ/Գատշել975-7
  Պ/Գատշել ԴԱՄԱ975-7
  Պանբանգ ԴԱՄԱ975-6
  Պարո975-8
  Պասախա975-5
  Ֆունտշոլինգ975-5
  Պունախա975-2
  Ռանգջունգ975-4
  Ս/Ջոնգխար975-7
  Սակտենգ ԴԱՄԱ975-4
  Սամտսե975-5
  Սարպանգ975-6
  Շաբա975-8
  Սիբսօօ975-5
  Սիմտոխա975-2
  Սուրայ975-6
  Տաբա975-2
  Տանգմաչու975-4
  Թիմպհու975-2
  Տինգտիբի975-3
  Տրաշի Յանգտսե975-4
  Տրաշիգանգ975-4
  Տրոնգսա975-3
  Տսենխարլա975-4
  Տսիմաշամ975-8
  Տսիրանգ (Դամպհու)975-6
  Վամրոնգ975-4
  Վանգդուե975-2
  Վանգխա975-8
  Զհեմգանգ975-3
  Զհեմգանգ ԴԱՄԱ975-3