• +226

  12:58:30

  Բուրկինա Ֆասոյի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բանֆորա226-88
  Դէդոուգոու226-52
  Դիէբոուգոու226-86
  Դորի226-66
  Ֆադա226-77
  Գաոուա226-87
  Կանտչարի226-79
  Կայա226-45,226-49
  Կոուդոուգոու226-44
  Կոուպէլա226-70
  Օրօդարա226-96
  Օուագադոուգոու226-30 - 38
  Օուահիգոույա226-55,226-56
  Տենկոդօգօ226-71
  Տոուգան226-53,226-54