• +673

  02:01:18

  Բրունեիի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Բրունեի/Մուարա673-2
  Կուալա Բելաիթ673-3
  Տեմբուրոնգ673-5
  Տուտոնգ673-4