• +32

  14:23:20

  Բելգիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աալստ (Ալոստ)32-53
  Աթ32-67
  Անտվերպեն32-3
  Արլոն32-63
  Բրյուգգե32-50
  Բրյուսել32-2
  Գենկ32-89
  Գենտ32-9
  Դենդերմոնդե32-52
  Դիեստ32-13
  Դինանտ32-82
  Դուրբույ32-86
  Զեեբրուգգե32-50
  Լա Լոուվիէրե32-64
  Լեուվեն (Լոուվաին)32-16
  Լիբրամոնտ32-61
  Լիեժ32-4
  Կինեյ32-83
  Հասսելտ32-11
  Հերենտալս32-14
  Հույ (Հոեի)32-85
  Մեչելեն (Մալինես)32-15
  Մոնս (Բերգեն)32-65
  Նամուր (Նամեն)32-81
  Նիեսվպօօրտ (Նիեուպորտ)32-58
  Նինովե32-54
  Նիվելլես (Նիջվել)32-67
  Չարլերոի32-71
  Չիմայ32-60
  Ստավելոտ32-80
  Վավրե (Վավեր)32-10
  Վարեմե32-19
  Վեուրնե32-58
  Վերվիերս32-87
  Տոնգերեն (Տոնգրես)32-12
  Տոունաի32-69
  Տուրնհոուտ32-14
  Րոեսելարե (Րոուլերս)32-51
  Րոնսե32-55
  Օօստենդե (Օստենդե) "Օստենդ"32-59