• +880

  18:42:37

  Բանգլադեշի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ալամդանգա880-7622
  Աշուգոնջ880-8528
  Ավայնագար880-4222
  Բադարգօջ880-5222
  Բագերհատ880-468
  Բանարիպարա880-4332
  Բանդարբան880-361
  Բանշկհալի880-3037
  Բարգունա880-448
  Բարիսալ880-431
  Բանֆալ880-4422
  Բազիտպուր880-9423
  Բհաիրաբ880-9424
  Բհանդարիա880-4623
  Բհերամարա880-7022
  Բհոլա880-491
  Բոգրա880-51
  Բրահմաոբարիա880-851
  Չանդպուր880-841
  Չանդրաղոնա880-3529
  Չասդագրամ880-8034
  Չհատակ880-8723
  Չիտտագոնգ880-31
  Չուադաոգա880-761
  Կոմիլլա880-81
  Կոմպանիգոն880-3223
  Կոքս'ս Բազար880-341
  Դաուդկանդի880-8023
  Դաուլատպուր880-7023
  Դհակա880-2
  Դինաջպուր880-531
  Ֆարիդպուր880-631
  Ֆենի880-331
  Ֆուլբարի880-5327
  Գաիբանդհա880-541
  Գալաչիպա880-4424
  Գազիպուր880-681
  Ղատաիլ880-9225
  Գոլանդա880-6423
  Գոպալգոնջ880-423
  Հաջիգոնջ880-8424
  Հատիյա880-3224
  Հոբիգոնջ880-831
  Իշվարդի880-732
  Ժսմալպուր880-981
  Ջեսսորե880-421
  Ջհալոկաթհի880-498
  Ջհենաիդահ880-451
  Ջհիկարգաչա880-4225
  Ջոյպուրհատ880-571
  Կալարոա880-4724
  Կանաիղատ880-8233
  Խագրաչհարի880-371
  Խեպսպարա880-4425
  Խուլնա880-41
  Կիշորեգոնջ880-941
  Կուրիգրամ880-581
  Կուստիա880-71
  Լակշամ (Դաուլատգոնջ)880-8032
  Լակշմիպուր880-381
  Լալմոնիրհատ880-591
  Մադարիպուր880-661
  Մագուրա880-488
  Մանիկգոուջ880-651
  Մաթաբդի880-6257
  Մեհերպուր880-791
  Միթամաին880-9435
  Մոհանգանջ880-9524
  Մոհեշխալի880-3424
  Մոնգլա880-402
  Մոնգլա Նյու Պորտ880-4662
  Մոուլավիբազար880-861
  Մուկտագաչա880-9028
  Մուլադի880-4326
  Մունշիգոնջ880-691
  Մեմենսիող880-91
  Նաբինագար880-8525
  Նագարպուր880-9233
  Նաոգաոն880-741
  Նարաիլ880-481
  Նարսինգդի880-628
  Նատորե880-771
  Նավաբգոնջ (Չապաի)880-781
  Նետրոկոնա880-951
  Նիլֆամարի880-551
  Նոախալի880-321
  Պաբնա880-731
  Պաիկգաչա880-4027
  Պալաշ (Ղորաշալ)880-6254
  Պանչագար880-568
  Պարբատիպուր880-5334
  Պատուախալի880-441
  Պերոջպուր880-461
  Պլուլպուր880-9033
  Պոտիյա880-3035
  Րաջբարի880-641
  Րաջշահի880-721
  Րամգոտի (Չար Ալեքսանդր)880-3823
  Նանգամատի880-351
  Րաուգպուր880-521
  Տաիդպուր880-5526
  Սարշա (Բենապոլ)880-4228
  Սատկանիա880-3036
  Սատխիրա880-471
  Սավար880-2
  Շարիատպուր880-601
  Շերպուր880-931
  Շիբգանջ880-5033
  Սիրաջգոնջ880-751
  Սիտակունդու (Բարաբկսնդու)880-3028
  Սրիմանգոլ880-8626
  Սունամգոնջ880-871
  Սյեդպուր880-552
  Սիլհետ880-821
  Տահերպուր880-8732
  Տանգաիլ880-921
  Թակուրգաոն880-561
  Ուխիա880-3427