• +213

  13:22:26

  Ալժիրի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ադրար 213-49
  Աին Դեֆլա213-27
  Աին Տեմոսչենտ 213-43
  Ալգեր 213-21
  Աննաբա213-38
  Բատնա213-33
  Բեչար213-49
  Բեժայա213-34
  Բիսկրա213-33
  Բլիդա213-25
  Բորդջ Բոու Արրերիդջ213-35
  Բոուիրա213-26
  Բոումերդես213-24
  Չլեֆ213-27
  Կոնստանտինե213-31
  Դյելֆա213-27
  էլ Բայադհ213-49
  Էլ Ոսեդ213-32
  Էլ Եդջե213-38
  Ղառդաիա213-29
  Գուլմա213-37
  Իլլիզի213-29
  Ջիջել213-34
  Խենչելա 213-32
  Լագուատ213-29
  ՍԵՒԱՆԵՐԿ 213-45
  ՄԵԴԵԱ213-25
  Միլա213-31
  Մօտտագանեմ 213-45
  Մ'Տիլա213-35
  Նաամա 213-49
  Օրան213-41
  ՈՒարգլա 213-29
  Օում Էլ-Բուագհի213-32
  Ռելիզանե 213-46
  Սաիդա213-48
  Սետիֆ213-36
  Սիդի Բել Աբես213-48
  Sկիկդա213-38
  Սուկ-Ահրաս 213-37
  Տամենռասսետ213-29
  Տեբետտա213-37
  Տիառետ213-46
  Տինդոսֆ 213-49
  Տիպազա213-24
  Տիտտեմտիլտ 213-46
  Տիզի Օուզոու213-26
  Տլեմցեն 213-43